Společnost UNIS, a.s. vyvíjí výrobní informační systém MES PHARIS, který se používá pro komplexní řízení výroby v diskrétních výrobách (lisovny platů, kovovýroba). Systém MES PHARIS pomáhá výrobním podnikům zefektivňovat jejich výrobní procesy, řídit průběh výroby jednotlivých výrobků a sledovat veškeré parametry důležité z pohledu zajištění kvality. Jedná se o plnohodnotný výrobní informační systém s možností kapacitního plánování a rozvrhování výroby, řízení údržby, výrobní logistiky a sběru technologických dat ze stojů.

Jsme malé oddělení v rámci kapitálově silné a stabilní ryze české společnosti. Máme vlastní produkt, který je postaven nad technologií .NET a frameworku Angular.

Pojďte s námi dělat IT, které skutečně pomáhá výrobním podnikům ve zvyšování jejich efektivity a zkvalitňování výrobků.

Kromě vývoje IT systémů, se UNIS, a.s. dále zabývá následující činností:
  • Realizací projektů v investiční výstavbě zaměřené do oborů zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. ,,na klíč'' (model EPC nebo EPC-M).
  • Zákaznický vývoj embedded řídicích systémů (HW a SW) pro malé i velké turbínové motory v oblasti letectví (FADEC, ECU/EEC).
  • Realizace zkoušek elektromagnetické kompatibility EMC, mechanické a klimatické odolnosti a zkoušek zrychlených testovacích metod v rámci Zkušebních laboratoří VTP UNIS.

Přednášky

čas název místo

Speakeři partnera