Společnost Kyndryl je největším poskytovatelem řešení a služeb informačních technologií na světě. Převažující činností Kyndryl v České republice je prodej širokého spektra IT technologií, od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně služeb konzultačních.
Kyndryl Client Center v Brně
je jedním z největších a nejrozmanitějších inovačních center Kyndryl svého druhu na světě. Jeho hlavní aktivity se zaměřují na poskytování strategických outsourcingových služeb - podporu vzdálených serverů a aplikací, síťové služby a koncovou zákaznickou podporu. Tisíce talentovaných IT profesionálů, kteří zde pracují, tvoří jedinečný diverzifikovaný tým skládající se z několika desítek národností. Centrum poskytuje služby stovkám klientů z celého světa, od předních světových bank přes telefonní operátory až po farmaceutické společnosti.

Hlavní partner Excel@FIT 2020, Excel@FIT 2021, Excel@FIT 2022

Hlavní partner Žijeme IT 2020, Žijeme IT 2021 a Žijeme IT 2022

Partner Letní školy (F)IT pro holky 2022

Přednášky

čas název místo
19:00-19:25 Big Z: Zero Downtime Místnost E105