Zaitra s. r. o. je softvérová spoločnosť vyvíjajúca riešenia, ktoré spájajú poznatky z dvoch rôznych oblastí - informatiky a vesmírneho inžinierstva. Zameriavame sa na aktivity spojené s vesmírnym sektorom, kde zlepšujeme analýzy satelitných dát priamo vo vesmíre pomocou inteligencie vstavaných zariadení integrovaných do satelitov.

Technológia, ktorú spoločnosť Zaitra vyvíja, je založená na najmodernejších algoritmoch spracovania (často AI), ktoré umožňujú spracovávať veľké objemy dát generovaných na palube satelitov, pričom sa znižuje latencia a minimalizujú náklady súvisiace s prenosom dát. To je nevyhnutné pre mnohé vesmírne aplikácie. V roku 2022 sa Zaitra zúčastnila demonštračnej misie VZLUSAT-2, kde preukázala schopnosť nasadiť a vykonávať úlohy spracovania údajov na palube založené na AI priamo vo vesmíre.
Dodávame do niekoľkých ESA (Európska vesmírna agentúra) a komerčných projektov a zároveň vyvíjame vlastnú technológiu detekcie oblakov založenú na AI pre satelitné misie.

Přednášky

Speakeři partnera