Naše společnost byla založena v roce 1997. Nabízíme softwarové služby orientované na design, vývoj, implementaci a údržbu rozsáhlých informačních systémů (IS) založených na nejmodernějších programovacích technikách a technologiích. Odborně se firma věnuje optimalizaci a automatizaci obchodních procesů, agregaci heterogenních znalostních bází, automatizaci rozsáhlých logistických celků apod.

Hlavní partner Žijeme IT 2022

Přednášky

čas název místo

Speakeři partnera