Společnost Kyndryl je největším poskytovatelem řešení a služeb informačních technologií na světě. Převažující činností Kyndryl v České republice je prodej širokého spektra IT technologií, od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby včetně služeb konzultačních.
Kyndryl Client Center v Brně
je jedním z největších a nejrozmanitějších inovačních center Kyndryl svého druhu na světě. Jeho hlavní aktivity se zaměřují na poskytování strategických outsourcingových služeb - podporu vzdálených serverů a aplikací, síťové služby a koncovou zákaznickou podporu. Tisíce talentovaných IT profesionálů, kteří zde pracují, tvoří jedinečný diverzifikovaný tým skládající se z několika desítek národností. Centrum poskytuje služby stovkám klientů z celého světa, od předních světových bank přes telefonní operátory až po farmaceutické společnosti.

Přednášky

čas název místo

Speakeři partnera