Naše společnost byla založena v roce 1997. Nabízíme softwarové služby orientované na design, vývoj, implementaci a údržbu rozsáhlých informačních systémů (IS) založených na nejmodernějších programovacích technikách a technologiích. Odborně se firma věnuje optimalizaci a automatizaci obchodních procesů, agregaci heterogenních znalostních bází, automatizaci rozsáhlých logistických celků apod.


Přednášky

čas název místo

Speakeři partnera

Témata závěrečných prací

  • BP: Webová aplikace pro editaci a biometrické podepisování dokumentů
  • DP: Mobilní aplikace pro komunikaci mezi lékařem a pacientem