Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

Společnost UNIS, a.s. vyvíjí výrobní informační systém MES PHARIS, který se používá pro komplexní řízení výroby v diskrétních výrobách (lisovny platů, kovovýroba). Systém MES PHARIS pomáhá výrobním podnikům zefektivňovat jejich výrobní procesy, řídit průběh výroby jednotlivých výrobků a sledovat veškeré parametry důležité z pohledu zajištění kvality. Jedná se o plnohodnotný výrobní informační systém s možností kapacitního plánování a rozvrhování výroby, řízení údržby, výrobní logistiky a sběru technologických dat ze stojů.

Jsme malé oddělení v rámci kapitálově silné a stabilní ryze české společnosti. Máme vlastní produkt, který je postaven nad technologií .NET a frameworku Angular.

Pojďte s námi dělat IT, které skutečně pomáhá výrobním podnikům ve zvyšování jejich efektivity a zkvalitňování výrobků.

Kromě vývoje IT systémů, se UNIS, a.s. dále zabývá následující činností:
  • Realizací projektů v investiční výstavbě zaměřené do oborů zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. ,,na klíč'' (model EPC nebo EPC-M).
  • Zákaznický vývoj embedded řídicích systémů (HW a SW) pro malé i velké turbínové motory v oblasti letectví (FADEC, ECU/EEC).
  • Realizace zkoušek elektromagnetické kompatibility EMC, mechanické a klimatické odolnosti a zkoušek zrychlených testovacích metod v rámci Zkušebních laboratoří VTP UNIS.

Přednášky

čas název místo
18:35-19:00 Největší f**k-upy vývojáře zavedeného produktu E104

Speakeři partnera