Archív: 2021

Hicham Atassi

Hicham Atassi získal v roce 2007 magisterský titul v oboru teleinformatika a v roce 2014 doktorský titul v oboru zpracování řeči. Po devíti letech práce v akademické sféře nastoupil do společnosti Honeywell Aerospace Brno, kde působí jako Senior Software Design Engineer a pracuje na projektech souvisejících se zpracováním řeči a inteligentním sledováním.

Přednášky