Archiv: 2018

Ivan Masar

Absolvovent FEI STU v Bratislave, po nej sa v rámci doktorandského štúdia a následnej výskumnej práci venoval mobilným robotom, či už pozemným alebo lietajúcim. Od roku 2014 pracuje pre firmu TTTech, v ktorej sa venuje vývoju produktov pre robustné dátové siete pre použitie v leteckom a vesmírnom priemysle.

Přednášky

čas název místo
16:15 Cesta na Mars s Time-Triggered Ethernetem D105