Archív: 2022

Ivan Púdelka

Ivan se pohybuje ve světě vývoje softwaru už více než 12 let, z toho posledních 5 let v SAP. Vždy ho motivovala zvědavost a touha vidět do vývoje ze všech stran a úhlů, proto během své dosavadní kariéry vyzkoušel více rolí. Pracoval jako Backend i Frontend Developer, Scrum Master, Product Owner či Team Leader zastřešující vývoj přes několik časových pásem. V současnosti zastává roli Development Managera. I když programovaní je pro něj radost, ještě bližší mu je práce s lidmi, jejich vedení, mentoring, coaching a rozvoj jejich talentu. Ve volném čase ho baví objevovat svět, ten vnitřní i ten kolem nás.

Přednášky