Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

Jiří Nezval

Jsem čerstvým absolventem FEKT VUT v Brně. Při studiu jsem se lehce odklonil od očekávaného zaměření studia a dostal se k řečovým technologiím. Začal jsem spolupracovat s firmou Phonexia na své diplomové práci a aktuálně zde již přes rok pracuji na pozici technického konzultanta. V popisu práce mám celou řadu věcí od komunikace se zákazníky až po skriptování a testování vlastních technologií.

Přednášky