Archiv: 2020

Jiří Nezval

Jsem čerstvým absolventem FEKT VUT v Brně. Při studiu jsem se lehce odklonil od očekávaného zaměření studia a dostal se k řečovým technologiím. Začal jsem spolupracovat s firmou Phonexia na své diplomové práci a aktuálně zde již přes rok pracuji na pozici technického konzultanta. V popisu práce mám celou řadu věcí od komunikace se zákazníky až po skriptování a testování vlastních technologií.

Přednášky