Archív: 2021

Jiří Nezval

Při studiu na FEKT VUT v Brně jsem se lehce odklonil od běžného zaměření studia a dostal se k řečovým technologiím. Začal jsem spolupracovat na své diplomové práci s firmou Phonexia, kde nyní již přes dva roky pracuji a jako produktový manažer se starám o vývoj transkripčních systémů pro přepis řeči na text.

Přednášky

čas název místo
18:30-18:55 Jak hlasem ovládat okolní svět? Místnost E112