Jiří Nykodým

Absolvent brněnské FEKT VUT, oboru radioelektroniky a biomedicínského inženýrství. Má boháté zkušenosti v oboru návrhu, realizace a cetrifikace radiotelekomunikační elektroniky do letadel. Ve firmě Honeywell působí od roku 2006. Má více než pětileté pracovní zkušenosti ze zahraničí.

Přednášky