Nový termín akce je 23.2.2021 on-line. Pokud se dosud registrovaní zájemci nebudou moci účastnit, poplatek jim bude na základě jejich žádosti vrácen (způsob podání bude upřesněn). Dodatečná registrace pro nové zájemce bude otevřena 1.2. a ukončena 15.2.

Marian Bezsédeš

Marián Beszédeš je R&D team leader @ Innovatrics. V rámci jeho tímov sa zaoberajú riešením problémov detekcie, segmentácie a rozpoznávania tvárí, dúhoviek a odtlačkov prstov. Problematikou rozpoznávania tvárí sa zaoberal už v rámci inžinierskeho a doktorandského štúdia na FEI STU Bratislava. V minulosti sa zaoberal aj BIG data processingom v doprave a telekomunikáciách.

Přednášky

čas název místo
16:40-17:05 World class face recognition biometric developed in Brno E105