Archiv: 2020

Marian Bezsédeš

Marián Beszédeš je R&D team leader @ Innovatrics. V rámci jeho tímov sa zaoberajú riešením problémov detekcie, segmentácie a rozpoznávania tvárí, dúhoviek a odtlačkov prstov. Problematikou rozpoznávania tvárí sa zaoberal už v rámci inžinierskeho a doktorandského štúdia na FEI STU Bratislava. V minulosti sa zaoberal aj BIG data processingom v doprave a telekomunikáciách.

Přednášky