Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

Ondřej Beňuš

Už jako malý jsem rozebíral hračky a snažil se přijít na to, jak fungují. Postupně jsem přišel na chuť elektronice a nakonec i informatice. Vystudoval jsem tady na FITu a následně několik let pracoval na CEITECu v oblasti laserové spektroskopie. Byl jsem zodpovědný jak za software ovládající instrumentaci (lasery, manipulátor, vakuové pumpy, atenuátory, …), tak i za software zpracovávající data. A že jich bylo. Jedno měření vyprodukovalo stovky GiB dat. V současné době vyvíjím nový typ elektronového mikroskopu v Tescanu.

Přednášky

čas název místo
15:10-15:35 Moderní C++ v high-tech aplikacích E104