Archív: 2022

Ondřej Beňuš

Už jako malý jsem rozebíral hračky a snažil se přijít na to, jak fungují. Postupně jsem přišel na chuť elektronice a nakonec i informatice. Vystudoval jsem tady na FITu a následně několik let pracoval na CEITECu v oblasti laserové spektroskopie. Byl jsem zodpovědný jak za software ovládající instrumentaci (lasery, manipulátor, vakuové pumpy, atenuátory, …), tak i za software zpracovávající data. A že jich bylo. Jedno měření vyprodukovalo stovky GiB dat. V současné době vyvíjím nový typ elektronového mikroskopu v Tescanu.

Přednášky