Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

Pavel Macenauer

Pavel Macenauer je softwarovým inženýrem v NXP Machine Learning R&D skupině zaměřené na mikroprocesory a mikrokontrolery a absolventem oboru Grafika a Multimédia na FIT VUT. Aktuálně se věnuje vývoji produktů pro strojové učení od NXP nebo přispívá např. do frameworků jako Arm NN od společnosti Arm. Dříve pracoval na RTOS aplikacích pro letecký průmysl ve společnosti Honeywell a patří mezi zakladatele jednoho z největších českých fotografických webů fotoaparat.cz.

Přednášky

čas název místo
16:10-16:35 Explainable AI pro detekci COVID-19 E105