Záznamy přednášek jsou zveřejněny - přejeme přínosný a inspirativní poslech.

Petr Halaška

Petr absolvoval na FIT VUT obor Informační technologie a do IBM nastoupil v roce 2010. V současnosti pracuje na pozici Subject Matter Expert pro italské zákazníky. Denně konzultuje s ostatními IBM týmy i se zákazníky nová řešení navržená IT architekty a implementuje je na zákaznické systémy. Zároveň se podílí na řešení výpadků kritických služeb a na obnovení jejich dostupnosti pro zákazníka.