Archiv: 2020

Tomáš Gábrš

Tomáš je absolventom STU FIIT v Bratislave, kde sa zameriaval na prácu s textom a s využitím umelej inteligencie riešil rôzne úlohy, napríklad detekciu nenávistných tweetov. Popri štúdiu začal pracovať v Artine na projekte Chatbot ako Software Developer. Primárne sa venuje technickej časti projektu, ktorý zákazníci používajú na tvorbu konverzácií a správu chatbota.

Přednášky

čas název místo
18:05 Základy fungovania chatbotov H