Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

Tomáš Lysek

Tomáš je absolventem FITu a studentem doktorského studia. Pracovně se realizuje v ARTINu, kde má na starosti produkty konverzační inteligence. Rád se s vámi podělí o své postřehy a zkušenosti.