Archív: 2018

Zdeněk Jančík

Zdeněk Jančík působí ve společnosti Honeywell od roku 2010 a za svou kariéru se věnoval řadě výzkumných projektů z oblasti Aerospace. Pracuje jako Software engineer pro Flight Management System. Ve své práci navrhuje a vytváří systémy pro planování a optimalizaci letu. Jeho specializací je konstrukce vertikální trajektorie a výpočet letových výkonů.

Přednášky