Archiv: 2021

Elektronová mikroskopie a multimodální zobrazování, aneb: Jaké informace dokážeme získat pomocí spektroskopie? Jaké zajímavé algoritmy můžeme použít na zpracování spektroskopických dat?

Místnost E104 - 18:30

Tradiční zobrazování mikroskopických vzorků (šedotónový 2D obraz) je v moderních zařízeních doplněno o akvizici různorodých spektrometrických dat. Díky tomu je často možné získat zcela nové informace o materiálových či biologických vzorcích. Takto vzniknou objemné datové kostky, kladoucí velké nároky na software pro akvizici, postprocesing i interpretaci výsledků. Jak přesně rozlehlá data vznikají? Lze odhadnout jejich velikost? Lze objem redukovat bez ztráty informační hodnoty? Které moderní softwarové techniky můžeme využít?

Vojtěch Filip

Vojtěch působí v TESCANu Brno od roku 2000 kde vede tým vývoje software FIB/SEM elektronových mikroskopů. Se svým týmem řeší projekty zaměřené na vývoj software pro řízení elektroniky, datový backend, výpočetní modely i uživatelské rozhraní elektronového mikroskopu. Kromě toho se zabývá i aplikačními moduly pro pokročilé mikroskopické techniky, například obrábění vzorků v nanoměřítku, spektrometrie či sestavování 3D modelů.