Archiv: 2020

World class face recognition biometric developed in Brno

B - 16:40

Innovatrics R&D centrum v Brne vyvíja algoritmy pre biometriu tvárí na svetovej úrovni. V prednáške popíšeme, čo to vlastne znamená merať biometriu tváre a prečo sme si istí, že naše riešenia sú na svetovej úrovni. Ak chcete vedieť, aké vedecké metódy, technológie, postupy, SW a HW ku tomu používame, prídite sa pozrieť.

Marian Bezsédeš

Marián Beszédeš je R&D team leader @ Innovatrics. V rámci jeho tímov sa zaoberajú riešením problémov detekcie, segmentácie a rozpoznávania tvárí, dúhoviek a odtlačkov prstov. Problematikou rozpoznávania tvárí sa zaoberal už v rámci inžinierskeho a doktorandského štúdia na FEI STU Bratislava. V minulosti sa zaoberal aj BIG data processingom v doprave a telekomunikáciách.