Archiv: 2020

Základy fungovania chatbotov

H - 18:05

Prednáška sa zameriava na teoretické základy fungovania chatbotov. Postupne zodpovieme najčastejšie otázky, ktoré sa v oblasti chatbotov objavujú. Týmito otázkami sú napríklad "Čo je chatbot?”, "Kto je chatbot?”, "Prečo chatbot?" alebo "Kedy chatbot?”. Odpoveďami na tieto otázky sa snažíme, aby účastníci porozumeli, aký proces prebieha od prijatia textovej správy používateľa až po odoslanie odpovede chatbota. Zameriavame sa však aj na to, aby sme vysvetlili, na ktoré úlohy je chatbot vhodný a aké problémy je chatbotom možné riešiť. Po teoretickej časti si ukážeme, aké rozhranie a možnosti máme pre používateľov pripravené v rámci projektu Artin Chatbot.

Tomáš Gábrš

Tomáš je absolventom STU FIIT v Bratislave, kde sa zameriaval na prácu s textom a s využitím umelej inteligencie riešil rôzne úlohy, napríklad detekciu nenávistných tweetov. Popri štúdiu začal pracovať v Artine na projekte Chatbot ako Software Developer. Primárne sa venuje technickej časti projektu, ktorý zákazníci používajú na tvorbu konverzácií a správu chatbota.