Hlas jako klíč k záchraně: Jak mohou řečové technologie pomáhat v každodenním životě

Místnost E112 18:30 - 18:55

Řečové technologie využívají jedinečnosti hlasových charakteristik každého z nás. Díky tomu jsme schopni určit konkrétního mluvčího, a to se stejnou jistotou, s jakou určujeme jedince podle otisku prstu. Hlasová biometrie dokáže zjednodušit život při komunikaci s call centry, zefektivnit práci bezpečnostních složek, ale může pomoci i zachraňovat životy. Právě tuto možnost využití zkoumal výzkumný tým, jehož součástí byla i Phonexia. Ve výzkumu jsme simulovali nasazení voicebota na tísňových linkách, abychom pomohli s náporem příchozích hovorů během přírodních katastrof či jiných krizových situacích.

Ivana Týralová

Společnost Phonexia, jejíž součástí jsem tři roky, se věnuje vývoji technologií pro hlasovou biometrii a řečovou analýzu.. Moje cesta v této společnosti vedla od business developmentu k současné pozici Product Owner. Ve své roli napomáhám efektivní komunikací mezi obchodním a vývojovým týmem, s ohledem na potřeby zákazníka.