Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

Programování je čistá radost!

Místnost E104 - 18:05

Popis přerodu vývojové firmy z malého startupu až po firmu se 130 zaměstnanci obsluhující 40 mil. zákazníků z celého světa. Pohled jak se mění prostředí v čase a jaké jsou výhody/nevýhody jednotlivých stádií firmy. Pohled na rozdíl ve způsobu programování webových aplikací za posledních 15 let, jejich velká profesionalizace a směrování dál. Pohled na to jak důležité je nadšení do programování a jak ho v průběhu let neztratit. Přednáška bude proložená ukázkami PHP/JS kódů, DEVOps řešeními, způsoby řešení vysoce dostupné globální architektury atd.

Miroslav Kocián

Pracuje jako CTO. Ve firmě je od roku 2006, kdy dokončil studium na FIT. Prošel si od základních programátorských pozic, přes klíčové programátorské, dále přes vedení malých projektů a teamů programátorů až po ty velké. Nyní se stará především o dobré fungování vývojového oddělení a jeho směrování.