Archív: 2022

Devcontainers - Docker pro vývoj aplikací

Místnost E105 19:30 - 19:55

Whether you develop an app that will run in container or you want to have an isolated and redeployable development environment, Devcontainers is the right tool for you. I appreciate it when I need to switch between projects using different environments. I can have one IDE window running "debian/C++/gcc-12/conan" the second one "alpine/python3.10/busybox" and third one simply Node.js env on a remote computer. The idea of presenting Devcontainers came up after my brother failed an IOS project because his bash script worked on his computer, but not on the testing machine. You can avoid it using Devcontainers.

Ondřej Beňuš

Už jako malý jsem rozebíral hračky a snažil se přijít na to, jak fungují. Postupně jsem přišel na chuť elektronice a nakonec i informatice. Vystudoval jsem tady na FITu a následně několik let pracoval na CEITECu v oblasti laserové spektroskopie. Byl jsem zodpovědný jak za software ovládající instrumentaci (lasery, manipulátor, vakuové pumpy, atenuátory, …), tak i za software zpracovávající data. A že jich bylo. Jedno měření vyprodukovalo stovky GiB dat. V současné době vyvíjím nový typ elektronového mikroskopu v Tescanu.