Archiv: 2021

Agilita vs. projektový management

Místnost E104 - 20:00

Projektový management jako systém pro řízení projektů jasně definuje fáze, kterými je třeba projít na cestě k úspěšné realizaci projektu. Agilita je mnohokrát v očích projektových manažerů vnímána jako nesystematický a ničím neřízený chaos. Je tomu ale pravdu tak, je Agilita tak vzdálená od projektového managementu? Existuje nějaký průsečík, existuje nějaký způsob, jak rozhodnout, který přístup je vhodnější např. pro Waterfall nebo Agilitu?

Radim Keseg

Vývojem softwaru se Radim zabývá již přes 20 let, a to z různých úhlů pohledu, se kterými má praktickou zkušenost: ať už jako Developer, Architekt, Scrum Master, Product Owner, Team Lead či aktuálně jako Development Manager ve společnosti SAP. Radim prošel různými metodologiemi vývoje, jako jsou Waterfall, Extreme approach či agilní vývoj ve Scrumu, Kanbanu, DevOps či Scrumbanu. Stejně tak, jak nebyla jednotná metodologie, ani rozložení týmu nebylo vždy jen lokální, ale i distribuované přes několik kontinentů a časových zón. Vše je teoreticky jasné, nicméně v realitě má své pro i proti, které musí Radim zohledňovat při každodenní praxi. Jako nadšenec Agility je samozřejmě jeho první myšlenkou aplikovat tuto metodologii, jenže nic není jen černobílé.