Archív: 2023

Aplikácie počítačového videnia v gumárenskom priemysle

Místnost E112 20:00 - 20:25

Zaoberáme sa uplatňovaním metód počítačového videnia pri výstupnej kontrole výrobkov gumárenského a automobilového priemyslu. Tento prístup často vyžaduje metódy produkované základným výskumom nielen použiť, ale vstúpiť do nich, modifikovať ich i navrhovať svoje vlastné varianty – ide teda o aplikovaný výskum. Uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov takéhoto uplatnenia, od jednoduchších metód ako je použitie Retinex-u – „najlepšieho filtra všetkých čias“, cez klasický algoritmus gradientného zostupu Enhanced Correlation Coefficient – ktorý sme jednoduchým spôsobom významne zrýchlili a tvarové deskriptory, ktoré využívame na rozpoznávanie objektov, po aplikácie hlbokého učenia, kde zápasíme s ich využitím pre veľmi veľké obrázky, čo si vyžaduje venovať väčšiu pozornosť presunu údajov medzi GPU a CPU vedúcu k úpravám architektúry modelov.

Andrej Lúčny

Andrej Lúčny pôsobí v ME-Inspection SK ako výskumník v oblasti počítačového videnia. Doktorát z oblasti integrácie metód umelej inteligencie do systémov reálneho času získal na Katedre aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde čiastočne pôsobí ako výskumník v oblasti kognitívnej robotiky. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Robotika.SK, ktorá sa venuje popularizácii robotiky a pravidelným porotcom súťaže mobilných robotov ISTROBOT.