Archiv: 2020

Moderní C++ v high-tech aplikacích

A - 15:10

Vývojář často naráží na legacy kód, kdy je refaktoring jen stěží proveditelný kvůli těžkopádnému mockování či by takovýto zásah byl příliš riskantní z hlediska bezchybné zpětné kompatibility. Na druhou stranu vývoj zcela nového produktu, kde má vývojář volnou ruku, může vést k pomalému vytváření legacy kódu, pokud se nedodržují ověřené best practices. Použití nových verzí C++ dovoluje několikanásobně zkrátit zdrojové kódy, zvýšit abstrakci kódu a s tím ruku v ruce i výkon, jelikož optimalizace překladačů milují abstrakce. Navíc je veškerý kód daleko jednodušeji testovatelný a laditelný. Tato přednáška dovolí posluchači nahlédnout pod kapotu moderních C++ konstrukcí pohánějící elektronové mikroskopy se subatomovým rozlišením. Malé upozornění na závěr, prezentovaný kód obsahuje určité množství magie.

Ondřej Beňuš

Už jako malý jsem rozebíral hračky a snažil se přijít na to, jak fungují. Postupně jsem přišel na chuť elektronice a nakonec i informatice. Vystudoval jsem tady na FITu a následně několik let pracoval na CEITECu v oblasti laserové spektroskopie. Byl jsem zodpovědný jak za software ovládající instrumentaci (lasery, manipulátor, vakuové pumpy, atenuátory, …), tak i za software zpracovávající data. A že jich bylo. Jedno měření vyprodukovalo stovky GiB dat. V současné době vyvíjím nový typ elektronového mikroskopu v Tescanu.