Archív: 2022

Vývoj software pro satelitní komunikaci v letectví

Místnost E112 16:00 - 16:40

Bezdrátová komunikace patří mezi základní funkční komponenty mobilních zařízení jak automobilů, tak letadlel. Vedle terestriálních sítí, satelitní komunikace zvyšuje robustnost pokrytí a použitelnost autonomních zařízení, např. bezpilotních letadlel nebo robocopterů. Přednáška inženýrů firmy Honeywell Vás seznámí se základními aspekty vývoje komunikační modulární jednotky pro malé bezpilotní letadlo, zejména pak s aspekty vývoje SW vybavení terminálu s ohledem na spolehlivost a zabezpečení komunikace s řídícím centrem. Budou Vám představeny moderní trendy vývoje secured SW, použité nástroje a technologie. Nahlédnete do problematiky vývoje SW reálného produktu vyvíjeného zde v Brně společně s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) s využitím nástrojů IT komunikace známých ze školy.

Jiří Nykodým

Absolvent brněnské FEKT VUT, oboru radioelektroniky a biomedicínského inženýrství. Má boháté zkušenosti v oboru návrhu, realizace a cetrifikace radiotelekomunikační elektroniky do letadel. Ve firmě Honeywell působí od roku 2006. Má více než pětileté pracovní zkušenosti ze zahraničí.

Pavel Zlámal

Absolvent v oboru kybernetika na VUT. Více než 15 let se věnuje vývoji softwaru pro komunikační systémy v letectví. Ve firmě Honeywell působí od roku 2012 a primárně se zabývá návrhem softwaru pro satelitní komunikační zařízení určené do letadel.