Archiv: 2020

Test-it-off: Robotické testování výrobků

B - 15:40

Průmysl 4.0 si žádá komplexní přehodnocení dosavadních výrobních postupů. V rámci této iniciativy přichází zásadní tlak na mnohem vyšší stupeň automatizace. Cesta k dosažení tohoto cíle vede přes maximální autonomnost jednotlivých výrobních uzlů a zároveň jejich mnohem hlubší propojení. V KINALI se zaměřujeme na optickou kontrolu kvality výrobků. Naší odpovědí na výzvy Průmyslu 4.0 je vývoj systému pro plnou automatizaci tohoto procesu. Robot sám zvládne vybírat výrobky přímo z beden, testovat je a třídit na výstupu. Je tedy plně autonomní, zároveň však nabízí bohatou SW konektivitu pro možnost efektivní práce v nejmodernějších výrobních prostředcích. Během přednášky se dozvíte, jaké impulzy vedou společnosti k přechodu na Průmysl 4.0 a jakým výzvám na této cestě čelí. Na příkladu Test-it-off pracoviště si konkrétně identifikujeme jednotlivé stavební kameny, jako je robotické rameno, strojové vidění či umělá inteligence, a rozebereme jejich dnešní možnosti. Následně se dozvíte, jak takové prvky správně seskládat a propojit, aby mohlo vzniknout skutečně autonomní pracoviště. Posluchačům neodepřeme ani možnost seznámit se se způsobem programování našeho systému. Zásadním požadavkem je v tomto směru přívětivý a intuitivní způsob tvorby jednotlivých programů. Program musí zvládnout vytvořit i neprogramátor! Pro splnění tohoto cíle je nutné zapojit nejmodernější vizualizační technologie a postupy. Toto je úkol skupiny Robo@FIT. Výstupy jejich práce a využití rozšířené reality při programování robotů představí v rámci přednášky p. Zdeněk Materna.

Radek Štourač

Radek je absolventem FIT VUT Brno a spoluzakladatelem společnosti KINALI. Od založení společnosti v roce 2006 je hlavní tváří společnosti, kterou se snaží směřovat do využívání nejmodernějších technologií a silného výzkumu. KINALI je dnes klíčovým hráčem na poli průmyslové automatizace, optické kontroly kvality a stavby pokročilých robotických systémů. KINALI je globálním kompetenčním centrem v oblasti Průmyslu 4.0, související služby tvoří zásadní exportní artikl společnosti.