Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

How to be a good developer

Místnost E104 - 16:10

Did you ever wonder what does it feel like to be an actual software engineer? Or what does the engineering job look like at Red Hat? Wonder no more! You can join Tomas and hear about all the adventures you can experience while working at Red Hat, travelling for conferences or meeting people from various projects and companies. If you think that being an engineer is about sitting in front of a computer the whole day, you can't be more wrong! You will also learn about practices every good developer should have.

Tomáš Tomeček

Product owner, engineer, hacker, speaker, Red Hatter. Likes containers, linux, python 3, zsh, open source