Archív: 2019

Java Flight Recorder (JFR)

D105 17:15 - 00

Java runtime získal sloučením s původním BEA JRockit mocný diagnostický nástroj, který umožňuje rychle odhalit příčinu i jinak obtížně zjistitelných problémů (jak v kódu aplikace, tak v infrastruktuře). Funguje na principu sbírání statisticky významných událostí a jejich následném vyhodnocení. Takovou událostí může být např. neobvykle dlouhá I/O operace, příliš dlouho trvající zámek, aktivita jednotlivých threadů, informace o fungování garbage collectoru, a spousty dalších. Nedílnou součástí systému je pak komponenta Java Mission Control, které poskytuje GUI rozhraní pro vizualizaci výstupů, a kde je možné dávat dohromady informace z různých zdrojů. JFR je dostupné pouze v komerční verzi JDK. Nasazení na malých málo zatížených aplikacích nemá moc velký význam, nicméně pro velké firmy typu Home Credit je nepostradatelný. Na přednášce si ukážeme základní ovládání JFR, práci s Mission control a některé další postupy. Nakonec si ukážeme situace, kdy použití JFR vedlo k vyřešení reálných výpadků v rámci Home Creditu, případně k odhalení úzkých hrdel aplikací.

Filip Sedlář

Filip je absolventem ČVUT. Po studiích sbíral zkušenosti u největších hráčů na trhu v ČR (Accenture, Česká Pojišťovna) a nyní pracuje ve společnosti EmbedIT jako Infrastructure Expert. Zároveň vede pro kolegy interní tréningy, jejichž hodnocení dosahuje vynikajících výsledků.