Archiv: 2019

Zobrazování v elektronovém mikroskopu a rozlehlá multimodální data

D0206 - 17:15

Tradiční zobrazování mikroskopických vzorků je v moderních zařízeních doplněno o akvizici různorodých spektrometrických dat. Díky tomu je často možné získat zcela nové informace o materiálových či biologických vzorcích. Takto ale vzniknou velmi objemné datové kostky, kladoucí velké nároky na software pro akvizici, postprocesing i interpretaci výsledků. Jak přesně tak rozlehlá data vznikají? Lze odhadnout jejich velikost? Lze objem redukovat bez ztráty informační hodnoty? Které moderní softwarové techniky můžeme využít?

Vojtěch Filip

Vojtěch Filip působí ve společnosti TESCAN od roku 2000, přičemž od roku 2006 vede tým vývoje software SEM a FIB-SEM elektronových mikroskopů. Vývojové projekty, které v rámci oddělení řeší, se zaměřují na software obsahující komponenty pro řízení elektroniky, datový backend, výpočetní modely i uživatelské rozhraní. Nedílnou součástí jsou i aplikační moduly pro pokročilé mikroskopické techniky, například obrábění vzorků v nanoměřítku, spektrometrie či sestavování 3D modelů.