Adam Kučera

Adam absolvoval FIT VUT v Brně se specializací v počítačovém vidění. Momentálně pracuje jako softwarový inženýr v Thermo Fisher Scientific v týmu pro výzkum a vývoj v problematice zpracování obrazu ze skenovacích elektronových mikroskopů. Už více než rok se úspěšně podílí na vývoji algoritmů, od obecného zlepšování kvality obrazu až po automatizaci různých průmyslných a vědeckých aplikací. Náplní jeho práce je jak samotný vývoj metod, tak jejich přetavování do efektivního produkčního kódu.

Přednášky