Jan Fiedor

Jan Fiedor má 14 let zkušeností v oblasti pokročilé analýzy software a posledních 6 let se navíc věnuje oblastem systémového inženýrství, specifikace požadavků a interoperability. Ve společnosti Honeywell působí v oddělení vývoje software zaměřeného na návrh a analýzu bezpečnostně-kritických systémů jako jsou komponenty do letadel s úzkými vazbami na oddělení výzkumu. Je zapojen do mezinárodních pracovních skupin pro standardizaci, archivaci, a interoperabilitu MBSE (model-based system engineering) dat vedených společnostmi AIRBUS a Boeing. Na FIT VUT působí jako externí výzkumný pracovník ve výzkumné skupině formální analýzy a verifikace VeriFIT, kde je zapojen do několika Evropských projektů a koordinuje spolupráci se společností Honeywell i dalšími partnery mimo Evropu jako jsou výzkumníci z amerických univerzit nebo NASA. Součástí jeho práce je sledovat trendy a pokroky ve výzkumu a pomáhat je aplikovat v praxi.

Přednášky

čas název místo
17:30-18:00 Panelová diskuze s absolventy Místnost E112