Záznamy přednášek jsou zveřejněny - přejeme přínosný a inspirativní poslech.

Jiří Zvěřina

Jiří Zvěřina je absolventem FIT. Je full-stack renesanční vývojař se zálibou pro 3D grafiku. V Sewiu je jeho core kompetence tvorba vizualizačních aplikací a přispívá také do low-level lokačního enginu.