Přínos open-source projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Místnost E105 18:30 - 18:55

Představení výběru open-source projektů, na kterých se v Genu podílíme (ať jako hlavní autoři, nebo kontributoři) a jejich roly ve světě kybernetické bezpečnosti. Uvedeme, proč je důležité pro AV firmu sdílet její know-how a podílet se na inovacích, posouvající celý průmysl a pomáhající chránit uživatele na celém světě. Mimo jiné také představíme výsledky práce studentů z FIT VUT, kteří se na těchto projektech zapojili například v rámci závěrečných bakalářských a diplomových prací.

Dominika Regéciová

Dominika pracuje ve firmě Gen jako Senior Researcher a snaží se zjednodušovat práci malwarovým analytikům vytvářením a zlepšováním nástrojů používaných pro detekci malwaru. Zároveň sdílí praktické tipy a rady, jak efektivně využívat tyto nástroje s komunitou přes konference a blogové příspěvky. Je také studentkou doktorského studijního programu na FIT VUT, kde zkoumá využití formálních modelů v oblasti bezpečnosti a vede závěrečné práce ve spolupráci s firmami.