Z důvodů zdravotní situace v ČR je akce odložena na začátek února 2021.

V případě, že se po vyhlášení nového termínu nebudete moci akce zúčastnit, Vám bude poplatek na základě Vaší žádosti vrácen. Způsob podání žádosti bude upřesněn společně s vyhlášením nového termínu (Toto se netýká první 42 registrovaných studentů FIT, kteří mají akci zdarma (poplatek jim bude automaticky vrácen)).

Vyhněte se chybám při budování firmy s hardwarovým produktem - Lessons Learnt

Místnost E104 - 19:05

Přechod od vývoje softwaru běžícího tam někde v cloudu k vývoji embedded softwaru běžícího na omezených zařizeních, kterých můžou být v jedné instalaci i tisíce, Vás může připravit o vlasy. Cílem je ukázat, co nedělat, když se snažíte dodat na trh hardwarový produkt. Přednáška se pokusí nastínit odpovědi na následující otázky: Proč neřešit certifikaci produktu až na jeho konci (vždyť jde pouze o papíry)? Jak může vypadat DevOps pro vývoj hardware? Proč změna nepodstatné součástky může zpozdit release produktu o 1 rok? Jak nalézt 10 lokátorů, kterým zamrzá firmware, mezi 10 000, když všechny jsou v pohybu? Proc špatné umístněné on/off tlačítko na zařiízení může téměř položit firmu? Jaké jsou výhody obchodního modelu B2B oproti B2C pro začínající HW firmu?

Lubomír Mráz

Ľubomír je absolventem VUT na Fakultě elektrotechnické a komunikačních technologií, obor Telekomunikace. Vývojem embedded zařízení se věnuje 12 let. Je spoluzakladatel firmy Sewio kde 6 let vede technický vývoj.