Luděk Bednarz

Luděk vystudoval informatiku a aplikovanou informatiku na Ostravské univerzitě. V SAP začal působit jako software developer v roce 2001. Luďkovou doménou je nyní především oblast security. Kromě zodpovědnosti za tvorbu bezpečného softwaru Luděk vede workshopy na IT bezpečnost, konzultuje nálezy v automatických skenovacích nástrojích a řeší security případy.

Přednášky