Miroslav Matoušek

Miroslav nyní vede projekt NEWBORN, jehož cílem je technologický demonstrátor leteckého pohonného systému energie generované vodíkovým palivovým článkem. V minulosti vedl týmy zabývající moderními koncepty interkce mezi pilotem a avionikou (multimodální interakce, sledování bdělosti pilota, asistenční a systémy a systémy na podporu rozhodování).

Přednášky